Hur ser jag om inkopplingen lyckats? Vad betyder lamporna?