Jag får väldigt mycket larm om: hård inbromsning, kraftig acceleration, snäv kurva, kollision front, kollision sida och omkullvältning?